Zahájení sezóny 2020/21

4.9.2020

Zahájení sezóny 2020/21

Náš klub vstupuje do šesté sezóny působení. Po úspěšné loňské sezóně doufáme v ještě lepší výkony nejen na hřišti, ale i v zázemí. 

Změny

K novým změnám patří rozpojení kategorií přípravky a elévů na dvě samostatné skupiny s novou trenérskou posilou. Dále se povedlo založit nový ženský tým, který od nové sezóny bude hrát soutěž 3+1 a povede ho další nová realizační posila. Byla rozšířena mužská složka na 3 skupiny – A-tým, který nastoupí do Regionální ligy, B-tým, který nastoupí do Ústecké ligy a BK REAL ROUDNICE C, ti nastoupí do Litoměřické superligy. Do nové sezóny vstupujeme s 9 přihlášenými družstvy a se 120 členy. 

Tréninky

Informace 

Po stávající i nové členy je potřeba, aby před začátkem sezóny měli platnou zdravotní prohlídku. Dále je potřeba pro hráče starší 15 let (od kategorie dorostenců a výše) zaplatit 500 Kč jako hráčskou licenci na novou sezónu, aby se hráč mohl zapsat na soupisku. Tuto hráčskou licenci musí mít zaplacenou do 30.9.2020. Dále je potřeba pro stávající členy uhradit příspěvky, které činí 3500 Kč, ty musí být zaplaceny do konce října. Obě platby se platí na recepci sportovní haly Pod Lipou.

Zdravotní způsobilost

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Definice typu sportovce

Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

  • Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže.
  • Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců.

Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem ČFbU, je z pohledu této vyhlášky považován pouze za výkonnostního sportovce. Specifickou situaci prohlídek pro vrcholové sportovce pro členy reprezentace ČR bude s nimi řešit individuálně reprezentační úsek ČFbU.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v ČFbU; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
  • pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

– Více čtěte zde
– Formulář ke stažení zde

Nábor

Nábor se uskuteční 19.9.2020 společně s akcí Zažít Roudnici jinak na Tyršově stadióně. Jinak probíhá nábor celoročně. 

Jak kontaktovat ? Pro bližší informace kontaktujte sekretáře klubu na emailu: bkreal@roudnice.net nebo na telefoním čísle 777 117 187

Co s sebou ? Stačí sportovní oblečení s obuví vhodnou pro halové sporty a dostatek pití. Florbalové hole do začátku půjčíme

Kolik to stojí ? Každý nový člen má 14 denní zkušební lhůtu zdarma. Pakliže se rozhodne pokračovat bude zaregistrován a musí zaplatit příspěvky.

Nové plakáty

Do nové sezóny vstupujeme i s nově zařízenými plakáty, které pro nás vyrobila firma Wega.

       


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *