Florbalový ples

Florbalový ples

Každoročně v měsíci březnu pořádá florbalový oddíl florbalový ples pro členy a jejich přátelé, rodinu. Hlavním důvodem je spojení rodičů s trenéry, hráčů a vytváření nových kamarádstvích, dalším důvodem je pozvání sponzorů a vlastně i takové poděkování rodičům za jejich podporu.